Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Przykład 2, część 2 - Utworzenie obiektów bazy danych

Aby utworzyć obiekty w pustej bazie danych uruchamiamy Microsoft Access i wybieramy poprzez kliknięcie Pustą bazę danych.

 

Utwórz nową bazę danych

 

Następnie w oknie Nowy plik bazy danych w polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę tworzonej bazy Szkoła. W polu Zapisz w: wybieramy miejsce lokalizacji pliku bazy, natomiast w polu Zapisz jako typ: powinniśmy otrzymać Bazy danych MS Access.

 

Nowy plik bazy danych

 

  • Po wybraniu i wpisaniu niezbędnych danych wciskamy przycisk Utwórz.
  • Otrzymujemy okno bazy danych szkoła w którym możemy tworzyć tabele, formularze, kwerendy, raporty, makra i moduły.

 

Pusta baza danych

 

Tworzymy tabelę UCZEŃ.

  • Wybieramy zakładkę Tabele, wciskamy przycisk Nowy i wybieramy jeden ze sposobów tworzenia tabel. W naszym wypadku Widok projekt.

 

Nowa tabela

 

Otrzymujemy okno UCZEŃ: Tabela w której możemy zdefiniować strukturę tabeli UCZEŃ. Zdefiniować strukturę tabeli to: określić nazwy pól, które będą występowały w tabeli, wybrać ich typ, oraz określić właściwości każdego pola. W naszym wypadku:

  • W kolumnie Nazwa pola wpisujemy nazwę pola w której tabeli np.: Nazwisko
  • W kolumnie Typ danych z listy możliwych typów danych wybieramy właściwe dla naszego pola np. tekst.
  • We właściwościach pola określamy jego rozmiar – w naszym wypadku 30 znaków dla pola Nazwisko.

 

Tabela uczeń - pola

 

Po zdefiniowaniu struktury naszej tabeli:

  • wybieramy ikonę Zapisz ze standardowego paska narzędzi lub wybieramy funkcję Edycja, Zapisz jako.
  • Podajemy nazwę tabeli w naszym wypadku UCZEŃ.
  • Program informuje, że nie zdefiniowaliśmy klucza podstawowego i pyta czy będziemy go teraz deklarować.
  • Wciskamy Tak. Klucz podstawowy zostanie zdefiniowany w polu Identyfikator będącym polem typu autonumer.