Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Przykład 1, część 5 - Manipulowanie kolumnami i wierszami tabeli

Proces dopracowywania struktury tabeli przez dodawanie pól i zmienianie ich właściwości nie pozostaje bez wpływu na przechowywane w tabeli dane. Niekiedy trzeba jednak dostosować samą tabelę w celu uzyskania lepszego obrazu danych. Jeśli na przykład wyszukiwany numer telefonu jest odległy od odpowiadającego mu nazwiska o kilka kolumn, uzyskanie potrzebnej informacji wymaga przewinięcia okna tabeli. W tym przypadku warto zmienić kolejność kolumn lub część z nich ukryć, aby móc wyświetlić wszystkie szukane pola w tym samym czasie.

W programie Access można manipulować wierszami i kolumnami tabeli bez wpływu na zawarte w niej dane. Istnieje możliwość zmieniania rozmiaru wierszy i kolumn, a także ukrywania, przenoszenia i blokowania kolumn. Formatowanie tabeli można zapisać, dzięki czemu po kolejnym otwarciu tabela będzie wyglądała w ten sam sposób, można też odrzucić zmiany wprowadzone do tabeli, nie zapisując ich.

W tym ćwiczeniu zostanie zaprezentowany sposób manipulowania kolumnami i wierszami tabeli. Aby lepiej ukazać zalety formatowania tabeli, poniższe dwa rysunki przedstawiają tabelę Kontrahenci zawierającą wiele rekordów. Wystarczy jednak, że dodasz do swojej tabeli Kontrahenci tylko jeden rekord — to pozwoli Ci kontynuować ćwiczenie. Pamiętaj jednak aby w polu IDklienta wpisać jako jednoznaczny identyfikator kontrahenta wartość pięcioliterową (na przykład „MOTOM” dla Tomasza Mochnackiego).

 • Otwórz tabelę Kontrahenci w widoku Arkusz danych.
 • Przeciągnij pionowy pasek przy prawej krawędzi nagłówka kolumny Adres w lewo, tak aby miała ona szerokość około jednego centymetra.

 

Klienci - tabela

 

Kolumna jest zbyt wąska, aby można w niej było wyświetlić cały adres.

 • Wskaż pionowy pasek między nagłówkami kolumn Adres i Miasto i kliknij go dwukrotnie. Kolumna po lewej stronie ma teraz ustawioną minimalną szerokość pozwalającą wyświetlić cały tekst we wszystkich rekordach. Ta metoda jest szczególnie przydatna w dużych tabelach, w których trudno ocenić największą występującą długość wpisu w danym polu.
 • Po lewej stronie arkusza danych przeciągnij w dół poziomy pasek między dowolnymi dwoma selektorami wiersza, aby zwiększyć wysokość wszystkich wierszy w tabeli.

 

Klienci - wiersze w tabeli

 

 • W menu Format kliknij polecenie Wysokość wiersza, aby wyświetlić okno dialogowe Wysokość wiersza.
 • Zaznacz pole wyboru Wysokość standardowa, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie przywrócona domyślna wysokość wszystkich wierszy. To okno dialogowe pozwala też ustawić dowolną inną wysokość wiersza.
 • Kliknij kolumnę Imię, a następnie w menu Format kliknij polecenie Ukryj kolumny. Kolumna Imię zostanie ukryta, a kolumny na prawo od niej zostaną przesunięte w lewo. Zaznaczenie kilku kolumn przed kliknięciem polecenia Ukryj kolumny spowoduje ukrycie ich wszystkich.
 • Aby przywrócić ukryte pole, w menu Format kliknij polecenie Odkryj kolumny, aby wyświetlić okno dialogowe Odkrywanie kolumn.

 

Odkryj kolumny

 

 • Zaznacz pole wyboru Imię, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Program Access ponownie wyświetli kolumnę Imię.
 • Przeciągnij prawą krawędź okna Kontrahenci w lewo, aby zmniejszyć jego rozmiar — część pól w tabeli przestanie być widoczna.
 • Wskaż nagłówek kolumny ID klienta, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik przez nagłówki kolumn Imię i Nazwisko, zaznaczając je.
 • Następnie w menu Format kliknij polecenie Zablokuj kolumny. Trzy pierwsze kolumny będą pozostawały widoczne podczas przewijania okna w poziomie w celu wyświetlenia kolumn znajdujących się na prawo od nich, które nie mieszczą się na ekranie.
 • W menu Format kliknij polecenie Odblokuj wszystkie kolumny, aby przywrócić zwykłe wyświetlanie kolumn.