Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Przykład 1, część 3 - Tworzenie tabel w prosty sposób

Baza danych do zarządzania kontaktami utworzona za pomocą Kreatora baz danych zawiera wszystkie składniki niezbędne do przechowywania podstawowych informacji o osobach. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której firma Garden Company ma potrzebę przechowywania różnych typów informacji dla różnych typów kontaktów: na przykład inne dla pracowników, inne dla klientów, a jeszcze inne dla dostawców. Oprócz standardowych informacji — nazwisk, adresów i numerów telefonów — w firmie mają też być śledzone następujące informacje:

 • Numer NIP, data zatrudnienia, stan cywilny, potrącenia i stawka płacy pracownika.
 • Stan zamówień i konta klienta.
 • Kontakt do dostawcy, stan bieżących zamówień oraz udzielone rabaty.

Tworząc bazę danych, można w zasadzie dodać wiele różnych pól do tabeli Kontakty, a następnie wypełniać je w miarę potrzeb dla poszczególnych typów kontaktów. Jednak umieszczenie tych wszystkich informacji w jednej tabeli szybko doprowadzi do sporego bałaganu. Lepszym rozwiązaniem jest utworzenie bazy danych z osobnymi tabelami dla każdego typu kontaktu: pracownika, klienta i dostawcy.

Kreator baz danych nie oferuje takiego zestawu tabel, dlatego w tym ćwiczeniu utworzysz bazę danych z pustą strukturą, do której następnie dodasz kilka tabel za pomocą Kreatora tabel.

 • W menu Plik kliknij polecenie Nowy
 • W obszarze Nowy okienka zadań Nowy plik kliknij łącze Pusta baza danych.
 • W oknie dialogowym Nowy plik bazy danych przejdź do folderu, w którym ma zostać zapisana baza danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Program Access wyświetli okno bazy danych niezawierające tabel, kwerend, formularzy, ani żadnych innych obiektów bazy danych. Możesz się o tym przekonać, klikając ikony kolejnych typów obiektów na pasku Obiekty.
 • Na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Nowy, aby wyświetlić okno dialogowe Nowa tabela.
 • Kliknij dwukrotnie pozycję Kreator tabel.

 

Kreator tabel

 

Zostanie wyświetlona pierwsza strona kreatora, zawierająca listę tabel służbowych i osobistych. Chociaż te ogólne kategorie są przeznaczone do zastosowań biurowych i prywatnych, zależnie od wymagań i preferencji Twoich lub Twojej firmy może się zdarzyć, że znajdziesz przykładową tabelę dokładnie odpowiadającą Twoim potrzebom na każdej z tych list.

 • Poświęć kilka chwil na przejrzenie listy Służbowe, a następnie zaznacz opcję Osobiste, aby wyświetlić tabele należące do tej kategorii. Każda kategoria zawiera listę przykładowych tabel.
  • Kliknięcie pozycji na liście Przykładowe tabele powoduje wyświetlenie na liście Przykładowe pola wszystkich pól dostępnych w danej tabeli (kolejne pola można dodać po utworzeniu tabeli).
  • Zaznaczenie pozycji na liście Przykładowe pola i kliknięcie przycisku > powoduje przeniesienie wybranego pola do listy Pola w nowej tabeli.
  • Klikniecie przycisku >> powoduje przeniesienie wszystkich przykładowych pól do listy Pola w nowej tabeli.
  • Przyciski < i << umożliwiają usunięcie odpowiednio jednego pola i wszystkich pól z listy pól w nowej tabeli.
 • Zaznacz opcję Służbowe i na liście Przykładowe tabele wybierz pozycję Kontrahenci.
 •  Kliknij przycisk >>, aby skopiować wszystkie pola do listy Pola w nowej tabeli, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona kolejna strona kreatora, umożliwiająca wprowadzenie nazwy nowej tabeli i określenie, czy kreator ma ustawić klucz podstawowy dla tabeli. Klucz podstawowy składa się z jednego lub kilku pól, które pozwalają odróżnić od siebie poszczególne rekordy.
 • Pozostaw bez zmian nazwę Kontrahenci, kliknij opcję Nie, samodzielnie ustawię klucz podstawowy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 • Kreator zaproponuje pole IDklienta jako to, które pozwala jednoznacznie zidentyfikować poszczególne rekordy, oraz umożliwi określenie typu danych przechowywanych w tym polu.
 •  Kliknij opcję Numery i/lub litery wprowadzane przeze mnie podczas dodawania rekordów, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona ostatnia strona kreatora, zawierająca trzy przyciski opcji pozwalające określić, czy tabela ma zostać otwarta w widoku Projekt, w widoku Arkusz danych, czy też ma zostać wyświetlony wygenerowany przez kreatora formularz umożliwiający wprowadzenie danych.
 • Zatwierdź domyślnie wybraną opcję Wprowadź dane bezpośrednio do tabeli i kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć i otworzyć tabelę Kontrahenci.
 • Przewiń tabelę w poziomie, aby wyświetlić wszystkie pola utworzone przez kreatora na podstawie ustawień określonych na pierwszej stronie.  Następnie zamknij tabelę. Tabela Kontrahenci zostanie wyświetlona w oknie Baza danych.
 • Uruchom ponownie Kreatora tabel, tym razem klikając dwukrotnie ikonę Utwórz tabelę za pomocą kreatora w oknie Baza danych.
 • Zaznacz opcję Służbowe, kliknij pozycję Pracownicy, a następnie przenieś wymienione niżej pola do listy Pola w nowej tabeli, zaznaczając je kolejno na liście Przykładowe pola i klikając przycisk >.
 • Na liście Pola w nowej tabeli zaznacz pole StanLubProwincja, kliknij przycisk Zmień nazwę pola, zmień nazwę pola na Województwo i kliknij przycisk OK.
 •  Kliknij przycisk Dalej dwa razy, aby przejść o dwie strony dalej, nadając tabeli nazwę Pracownicy i zezwalając programowi Access na utworzenie klucza podstawowego. Ponieważ w bazie danych istnieje już jedna tabela, kreator podejmie próbę ustanowienia relacji między tabelami i wyświetli nową stronę.
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Kliknij przycisk Zakończ, a następnie zamknij tabelę Pracownicy.
 • Powtórz kroki od 13 do 18, aby utworzyć tabelę Dostawcy zawierającą wszystkie pola (pamiętaj o zmianie nazwy pola StanLubProwincja).
 • Kliknij przycisk Zakończ, aby zatwierdzić wszystkie sugerowane i domyślne wartości.
 • Zamknij tabelę Dostawcy.
 • Okienko Tabele w oknie Baza danych zawiera teraz trzy tabele.