Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Przykład 1, część 2 - Sprawdzenie wyników pracy kreatora

Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora jest szybkie i bezbolesne, ale jakie właściwie są jego rezultaty? Kreator baz danych tworzy aplikację bazy danych wraz z panelem przełączania, kilkoma tabelami i innymi obiektami. Często wystarczy wprowadzić dane, aby wejść w posiadanie w pełni funkcjonalnej aplikacji bazy danych. Jeśli wynik pracy kreatora nie jest do końca zgodny z Twoimi potrzebami, możesz zmodyfikować obiekty bazy danych lub za pomocą innych kreatorów dodać nowe obiekty.

W przypadku bazy danych do zarządzania kontaktami Kreator baz danych tworzy na przykład trzy tabele. Dla tego typu bazy danych nie są tworzone żadne kwerendy (są natomiast tworzone dla innych typów). Kreator tworzy formularze umożliwiające wprowadzanie i wyświetlanie danych oraz dwa raporty pozwalające wyświetlić listę kontaktów i podsumowanie rozmów odbytych w danym tygodniu. W wyniku pracy kreatora powstaje też panel przełączania, umożliwiający użytkownikom szybkie uzyskiwanie dostępu do obszarów bazy danych niezbędnych do wykonywania określonych czynności.

W tym ćwiczeniu za pomocą panelu przełączania dokonasz szybkiego przeglądu bazy danych Kontakty utworzonej przez Kreatora baz danych. Wyświetlenie niektórych obiektów jest możliwe tylko wtedy, gdy baza danych zawiera już dane, dlatego podczas przeglądania bazy wprowadzisz informacje do kilku tabel.

 • Jeśli panel przełączania dla bazy danych Kontakty nie jest wyświetlony, w oknie Baza danych w obszarze Formularze kliknij dwukrotnie formularz Panel przełączania.
 • W panelu przełączania kliknij przycisk Wprowadzanie i przeglądanie innych informacji, aby wyświetlić okno Panel formularzy. Panel formularzy zawiera dwa przyciski. Pierwszy służy do otwierania formularza używanego do wprowadzania i wyświetlania typów kontaktów. Drugi przycisk umożliwia powrót do okna Główny panel przełączania.
 • Kliknij przycisk Otwórz formularz Typy przedstawicieli, aby wyświetlić formularz Typy przedstawicieli.

 

formularz typy przedstawicieli

 

Gdyby stanowiąca podstawę formularza tabela Typy przedstawicieli zawierała już rekordy, za pomocą tego formularza można by je wyświetlać. Jedyną czynnością, jaką można w tym momencie wykonać, jest dodanie nowego rekordu.

 • W polu Typ przedst. wpisz Dostawca i naciśnij klawisz ENTER. Program Access wprowadzi odpowiedni wpis w polu ID typu przedst. Ta liczba jest śledzona przez program Access — w momencie dodawania następnych rekordów w tym polu będą wprowadzane kolejne wartości.
 • Powtórz powyższy krok, aby wprowadzić rekordy Klient i Spedytor.
 • Za pomocą Przycisków nawigacji w dolnej części formularza przewiń rekordy w tabeli Typy przedstawicieli. Następnie kliknij przycisk Zamknij , aby zamknąć formularz.
 • Kliknij przycisk Powróć do głównego panelu przełączania.
 • Kliknij przycisk Otwórz formularz Kontakty.

 

formularz kontakty

 

 

Zostanie wyświetlony formularz Kontakty. Ten dwustronny formularz umożliwia wprowadzanie rekordów do powiązanej z nim tabeli Kontakty oraz do wyświetlania rekordów już w niej zawartych. Na dole formularza znajdują się przyciski służące do przełączania się między stronami i otwierania innych formularzy, umożliwiających nawiązywanie połączeń telefonicznych (przycisk Wybieranie numeru) oraz rejestrowanie informacji o rozmowach odbytych z danym kontaktem (przycisk Rozmowy).

 • Wprowadź w tym formularzu jakieś informacje — na przykład swoje imię i nazwisko. Zauważ, że w momencie wpisania nazwiska program Access wypełnia pole ID przedst.
 • Na dole formularza kliknij przycisk 2, aby przejść do strony 2, a następnie rozwiń listę typów kontaktów.
 • Na liście są wyświetlone te same trzy typy, które zostały przed chwilą wprowadzone do tabeli Typy przedstawicieli za pomocą formularza Typy przedstawicieli.
 • Kliknij jeden z typów przedstawicieli.
 • Powróć do pierwszej strony, kliknij pole Tel. do pracy, aby umieścić w nim punkt wstawiania, wpisz 67 87 34 i naciśnij klawisz ENTER.
 • Kliknij ponownie pole Tel. do pracy, a następnie kliknij przycisk Wybieranie numeru.
 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autotelefon, zawierające wartość z zaznaczonego w danym momencie pola formularza jako możliwy numer do wybrania. To okno dialogowe nie jest częścią programu Access — stanowi narzędzie systemu Microsoft Windows. Kliknięcie przycisku Wybieranie numeru spowoduje wykonanie przypisanego do niego kodu Visual Basic for Applications (VBA) wywołującego to narzędzie. Kliknięcie przycisku Ustawienia spowodowałoby wyświetlenie okna dialogowego Informacje o lokalizacji lub, jeśli nie jest zainstalowany modem, okna dialogowego Instalowanie nowego modemu.
 • Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Autotelefon, a następnie kliknij przycisk Rozmowy.

 

formularz telefony

 

Zostanie wyświetlony formularz Telefony. Zawiera on dwa podformularze: Lista telefonów, zawierający listę zarejestrowanych wcześniej telefonów, oraz Opisy telefonów, wyświetlający szczegółowe informacje dotyczące wybranego telefonu. W tym formularzu można zapisywać informacje dotyczące komunikacji z kontaktami (rozmów telefonicznych, wymienianych wiadomości e-mail i tak dalej).

 • Kliknij komórkę Temat w nowym rekordzie i wpisz tekst Informacje o zamówieniach jako temat.
 • Program Access doda nowy wiersz rekordu, w którym pola Data rozmowy i Czas rozmowy będą zawierać domyślne wartości bieżącej daty i godziny.

 

formularz telefony2

 

 • Kliknij pole Notatki i wpisz krótką notatkę.
 • Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć formularz Telefony, a następnie zamknij formularz Kontakty.
 • Kliknij przycisk Podgląd raportów, aby wyświetlić okno Panel raportów.
 • Wyświetl podgląd dwóch krótkich raportów, klikając odpowiadające im przyciski. Przeczytaj raporty i zamknij je. Przy wyświetlaniu podglądu raportu Tygodniowe podsumowanie rozmów telefonicznych można określić zakres dat, który ma zostać ujęty w raporcie. Jeśli domyślny zakres bieżącego tygodnia zostanie zatwierdzony, w podsumowaniu rozmów będzie uwzględniona dodana właśnie rozmowa.
 • Kliknij przycisk Powróć do panelu przełączania, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Główny panel przełączania bez zamykania bazy danych.
 • Kliknij dwukrotnie pasek tytułu okna Baza danych, aby je przywrócić.

 

formularz zarządzanie kontaktami

 

 • Zapoznaj się ze wszystkimi obiektami w bazie danych, klikając ikony kolejnych typów na pasku Obiekty i otwierając poszczególne tabele, formularze i raporty.
 • Formularza Zakres dat raportu nie można otworzyć bezpośrednio, ponieważ został on zaprojektowany tak, aby otwierać go jedynie za pomocą kodu VBA dostarczającego mu niezbędnych informacji.
 • Zamknij bazę danych