Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster podstawy - Start

czyli od czego zacząć?

Baza danych spełnia swoje funkcje w oparciu o oprogramowanie, zwane systemem zarządzania bazą danych ( Data Base Managment System ). W ten sposób komputerowa baza danych składa się z dwóch części:
a) danych lub informacji
b) systemu zarządzania bazą danych

Dane są wartościami statycznymi w bazie danych, tzn. zachowują swój stan aż do zmodyfikowania ich ręcznie lub przez jakiś automatyczny proces.
System zarządzania bazą danych pełni następujące funkcje:
1) tworzy bazy danych ( tworzenie pliku lub plików bazy danych )
2) tworzy tabele
3) wprowadza i modyfikuje ( zmienia wartości ) dane
4) pobiera informacje ( wybiera dane ) np.: użytkownik ma uzyskać informacje o studentach pierwszego roku SI
5) usuwa dane
6) usuwa całe tabele i bazy danych

Dla spełnienia tego systemu stworzony został język zapytań. Najczęściej wykorzystywany jest tutaj język SQL ( Structured Query Language – język zapytań strukturalnych ). Ten język wypełnia funkcje w oparciu o standardowe operacje:
- Create – stwórz
- Update – zmodyfikuj
- Select – wybierz dane
- Delete – usuń informację

Informacje w bazie danych powinny mieć taki wygląd, aby czas pobierania danych był minimalny. Dlatego podstawowymi operacjami wykonywanymi przez bazy danych są: sortowanie i wyszukiwanie danych.
Sortowanie to kolejność rozmieszczenia obiektu w tabeli. Aby to rozmieszczenie uzyskać trzeba obowiązkowo podać kryterium sortowania np.: od minimalnego do maksymalnego numeru indeksu.
 

Najpierw trzeba utworzyć pustą bazę danych. 

 

 1. Definiowanie struktury danych:
  • definiowanie tablic (struktura, typy danych, klucz główny, ograniczenia, indeksy);
  • określenie relacji (więzów integralności);
  • wprowadzenie danych testowych
 2. Wykonanie formularzy:
  • zaprojektowanie zapytania na ktorym będzie oparty formularz;
  • wykonanie graficznego układu formularza;
  • dodatkowe oprogramowanie formularza.
 3. Wykonanie raportów:
  • zaprojektowanie zapytania dla raportu;
  • wykonanie graficznego układu raportu;
  • określenie sortowania i grupowania;
  • dodatkowe oprogramowanie raportu.
 4. Wykonanie formularzy i sekcji sterujących (przyciski).
 5. Dodatkowe oprogramowanie aplikacji.

 

Uwaga! Większość etapów można przyspieszyć wykorzystując kreatory, a potem dopracowując utworzone obiekty.