Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster podstawy - Słownik

  • akcja

Podstawowa część składowa makra; samodzielna instrukcja, którą można połączyć z innymi akcjami w celu automatyzacji zadań. W innych językach makr nazywa się ją również poleceniem.

  • aktualizacja

Akceptacja dokonanych zmian danych w rekordzie. Dokonane zmiany są zapisywane w bazie danych po przejściu do innego rekordu formularza lub arkusza danych albo po jawnym zapisaniu rekordu.

  • argument

Stała, zmienna lub wyrażenie dostarczające informacji dla akcji, zdarzenia, metody, właściwości lub procedury.

  • argument akcji

Dodatkowe informacje wymagane przez niektóre akcje w makrach – na przykład obiekt, którego dotyczy akcja lub określone warunki, od których jest uzależnione wykonanie akcji.

  • arkusz danych

Dane z tabeli, formularza lub kwerendy wyświetlone w formacie wierszowo-kolumnowym.

  • arkusz właściwości

Okno, w którym można przeglądać i modyfikować właściwości obiektu.

  • Autonumer, typ danych

Typ danych pola przechowujący unikatową liczbę automatycznie przyporządkowaną każdemu rekordowi w chwili jego dołączenia do tabeli. Można generować trzy rodzaje liczb: kolejne (rosnące o 1), losowe oraz identyfikator replikacji (używany przez Menedżera replikacji w celu zapewnienia integralności danych w replikowanej bazie danych). Liczby generowane przez pole typu Autonumer nie mogą być usuwane ani modyfikowane.
 [Uwaga! Dla zreplikowanych baz danych wartości w polu Autonumer nie są zwiększane o 1. Zamiast tego są im przypisywane liczby losowe z zakresu od -2 000 000 000 do 2 000 000 000.]