Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster podstawy - Projektowanie bazy danych

| Co to jest Baza Danych? |
| Projektowanie bazy danych |
| Obiekty bazy danych MS Access

 

Projektowanie baz danych składa się z 3 etapów:
1) analiza wymagań bazy
2) modelowanie danych
3) normalizacja i testowanie utworzonej bazy

Na etapie analizy wymagań osoba projektująca bazę powinna zastanowić się nad:
a) dla kogo będzie przeznaczona baza danych
b) w jakim celu tworzymy bazę danych
c) kategoriami użytkowników i poziomem ich wiedzy
d) możliwościami finansowymi firmy zlecającej
e) stopniem bezpieczeństwa informacji zamieszczonych w bazie

Na podstawie powyższej analizy tworzymy cel projektu, a następnie modelujemy dane. Proces ten składa się z kilku etapów:
1) definiowanie tabeli – ile i jakie tabele są nam potrzebne w bazie
2) przypisanie pól tabelom – definiowanie: typów pól tabeli, kluczy podstawowych dla każdej z tabel, relacji między tabelami

Normalizacja to proces zmiany właściwości tabel w celu wyeliminowania nadmiarowości danych i spełnienia potrzeb integralności danych na różnych poziomach. Normalizacja często polega na podzieleniu tabeli na mniejsze tabele.
Testowanie ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu zaprojektowana baza odpowiada kryteriom poprawności działania, integralności danych, bezpieczeństwa danych oraz w jakim stopniu interfejs bazy jest przyjazny użytkownikowi. Wynikiem testowania będzie wniosek w jakim stopniu zaprojektowana baza odpowiada celom projektu. Jeżeli baza odpowiada celom to proces projektowania będzie zakończony, natomiast w przeciwnym wypadku należy powrócić do któregoś z etapów i poprawić błędy. Dowolny proces projektowania jest procesem iteracyjnym ( pętlowym ). Testowanie powinno być przeprowadzone razem z użytkownikiem, bądź przez osoby niezależne.
 

Schemat łączenia tabel na każdym z etapów może być wykonany w różny sposób. Na przykład na początku procesu projektowania może to być szkic o wyglądzie: