Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster podstawy - Obiekty bazy danych MS Access

| Co to jest Baza Danych? |
| Projektowanie bazy danych |
| Obiekty bazy danych MS Access

 

Microsoft Access jest zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny również dla niedoświadczonych użytkowników. Microsoft Access nie jest, jak często się mylnie uważa, bazą danych, lecz systemem zarządzającym bazą danych (DBMS - Database Managment System), za pomocą którego można tworzyć i administrować bazy danych. Access należy przy tym do systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Oznacza to, że poszczególne tabele mogą być ze sobą powiązane. Za pomocą programu Microsoft Access można zarządzać wszystkimi niezbędnymi informacjami używając jednego pliku bazy danych.

 

 

W pliku takim można dzielić dane na odrębne części zwane tabelami. Za pomocą formularzy elektronicznych można oglądać, dodawać i aktualizować dane w tabelach; za pomocą kwerend można znajdować i pobierać tylko te dane, które są rzeczywiście aktualnie niezbędne; za pomocą raportów można analizować i drukować dane w określonym przez siebie układzie. Pomimo tego że wszystkie obiekty bazy danych znajdują się w jednym pliku istnieje możliwość importowania/ eksportowania pojedynczych tabel.

Najlepiej jest przechowywać dane tworząc po jednej tabeli dla każdego typu informacji, które mają być analizowane. Dane z różnych tabel można później łączyć razem w kwerendach, formularzach lub raportach - należy w tym celu zdefiniować relacje między tabelami.

Podstawowe obiekty bazy danych to:

Architektura pakietu

 • Access - program główny: łączy funkcje:
 1. programu dla projektanta
 2. interakcyjnego narzędzia do operowania danymi
 3. interpretera wykonującego gotowe aplikacje
 • Runtime i generator dyskietek instalacyjnych (w pakiecie Access Developer's Kit)

 

Obsługiwane formaty danych:

Bezpośredni import, eksport oraz połączenia do: Microsoft Excel (wersja 3.0 lub nowsza), Microsoft FoxPro® (wersja 2.x lub nowsza), Microsoft SQL Server™, Borland® dBase III Plus®, Borland dBase IV®, Borland dBase 5.0, Borland Paradox® 3.0 do 5.0, tekst ASCII i bazy danych zgodne z ODBC.
Bezpośredni import i eksport do: Microsoft Visual FoxPro™ 3.0 i Lotus 1-2-3®

W MS Access istnieje możliwość korzystania z serwerów SQL przez ODBC (Open Database Connectivity) oraz możliwość udostępniania własnych danych przez ODBC ( np. dla Visual Basica, Visual C++). 

Typy danych w MS Access

 • Tekst – ciąg znaków alfanumerycznych o długości maksymalnej 255, tekst, kombinacje tekstowo-liczbowe lub liczby nie używane w obliczeniach,
 • Memo – jw. tylko max. 65535 znaków,
 • Liczba – dane liczbowe, na których będą wykonywane obliczenia z wyjątkiem finansowych, zajmują 1, 2, 4 lub 8 bajtów, zależnie od rodzaju,
 • Data/Godzina – data lub czas, 8 bajtów,
 • Walutowe – wartości walutowe,
 • Autonumer – unikatowy numer przypisywany automatycznie każdemu nowo wprowadzonemu rekordowi,
 • Tak/Nie – wartości logiczne,
 • Obiekt OLE – obiekty utworzone w dowolnym programie obsługującym protokoły OLE,
 • Hiperłącze – do przechowywania hiperłączy – tekstu prowadzącego do określonego miejsca w sieci,
 • Kreator odnośników – tworzy pole, które pozwala wybiera wartość z innej tabeli lub listy wartości.

Podstawowe pojęcia

 • Tabela to zbiór danych ułożonych w rzędy i kolumny. 
 • Pole to jednostka (lub kolumna) informacji w tabeli.
 • Rekord to zbiór wszystkich pól dla jednego rzędu tabeli (zbiór powiązanych ze sobą informacji). 
 • Baza danych nie jest tabelą. Jest to zbiór wszystkich tabel i innych obiektów (jak formularze i raporty), które służą do zarządzania danymi.

 

W Microsoft Access znajdziesz

Kreator bazy danych Automatycznie tworzy tabele, kwerendy (zapytania), formularze i raporty z ponad 20 różnych szablonów, z możliwością późniejszej ich modyfikacji.
Kreator prostego zapytania (kwerendy)  Sortuje informacje z różnych tabel bazy danych oraz określa sposób ich prezentacji w odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Filtrowanie według wyboru Filtrowanie i wyświetlanie danych zgodnie z wyborem.
Filtrowanie według formularza Wprowadzenie kryteriów poszukiwania w formularzach oraz prezentacja tylko tych danych, które spełniają wymagania.
 Kreator tabeli Automatycznie identyfikuje relacje w niestrukturalnych danych, a następnie reorganizuje je w relacyjną bazę danych.
Kreatorzy formularzy i raportów Generują raporty i formularze tak, aby umożliwić umieszczenie wszystkich planowanych danych.
Publikacja w WWW  Przekształcenie danych i raportów do formatu HTML, aby tworzyć interakcyjne strony baz danych i dzielić się nimi przez intranet lub Internet.
Odnośniki dostępne przez jedno kliknięcie myszy Przemieszczanie się między raportami, formularzami i tabelami bazy danych Microsoft Access, dokumentami Microsoft Office, oraz między serwerami intranetu lub Internetu.
Kreator importu / eksportu Krok po kroku, prowadzi Cię przez procesy importu lub eksportu danych z bazy do innych formatów, pokazując jednocześnie jak dane te będą wyglądać po przekształceniu.
Replikacja bazy danych Pozwala na zdalne odświeżanie danych w bazie przez wielu użytkowników oraz na synchronizację tych zmian przez Internet.
Zoptymalizowany 32-bitowy kod aplikacji Szybsza praca aplikacji Microsoft Access 97, dzięki mniejszym formularzom, lepszej kompilacji i manipulacji 32-bitowymi danymi.
Microsoft Visual Basic® for Applications Bogate środowisko IDE, zawierające między innymi: kontekst kodowany kolorem, poprawione okno odpluskwiania (debugging), przeglądanie obiektów, obsługa sterowników ActiveX oraz odnośniki do innych aplikacji Microsoft Office.
Kreator analizy wydajności Dokonuje analizy bazy danych oraz proponuje najlepsze sposoby optymalizacji szybkości pracy oraz automatycznie dokonuje zmian.
Programowalne paski poleceń Oferuje pełną kontrolę nad elementami sterującymi interfejsu (paski zadań i menu) poprzez udostępnienie jednego, centralnego typu dla całej rodziny aplikacji Office.