Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster podstawy - Kwerendy

Kwerend można używać do wyświetlania, zmiany i analizy danych. Można ich też używać jako źródła rekordów dla formularzy i raportów. Większość informacji zawartych w raporcie pochodzi z odpowiedniego źródła rekordów: tabeli, kwerendy lub wyrażenia SQL. Pozostałe informacje są przechowywane w projekcie raportu.

Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. Do tego celu służą kwerendy (ang.query), są one obok tabel zawierających dane podstawowymi obiektami definiującymi schematy wyszukiwania pożądanej informacji. W MS Access istnieją dwa języki definiowania kwerend, język SQL (ang. Structured Query Language) oraz język QBE (ang. Query By Example).

przykładowa kwerenda Kwerendy pozwalają odpowiedzieć na pytania na temat danych w celu uzyskania określonych informacji z tabel i różnorodnego zmieniania wybranych tabel. Właściwie możliwości przeprowadzania zapytań są głównym powodem posługiwania się aplikacjami zarządzającymi bazą danych. Zapytania umożliwiają oglądania danych we właściwej kolejności. Umożliwiają również przeprowadzanie obliczeń na podstawie zebranych danych w celu tworzenia źródła danych dla formularzy, raportów i innych kwerend i aby wprowadzić zmiany globalne w tabelach i tworzyć nowe tabele. Przy uruchamianiu większości kwerend lub stosowaniu filtrów, Access zbiera w zestawieniu dane, o które pytamy. Chociaż to zestawienie wygląda i działa jak tabela, jest teraz dynamicznym, "żywym" widokiem jednej lub więcej tabel.

Kwerendy wybierające

Kwerendy modyfikujące

  • usuwająca
  • aktualizująca
  • dołączajca
  • tworząca tabele

Kwerendy krzyżowe