Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster - podstawy

Jak zaprojektować bazę - krok po kroku

 

Aby zaprojektować bazę najlepiej postępować według kilku logicznych kroków:

 

Krok pierwszy w projektowaniu bazy danych

Krok po kroku Obejmuje obserwację sposobu funkcjonowania zagadnienia, którego model mamy stworzyć. Na tym etapie staramy się obserwować istniejące dokumenty, wypisać ważne naszym zdaniem cechy obiektów. Cechy obiektów będą atrybutami tabel, które następnie w implementacji stanowić będą poszczególne pola. Jeżeli uznamy to za celowe powinniśmy zasięgnąć opinii specjalisty znającym się na zagadnieniu będącym elementem składowym projektu. Jeżeli nie czujemy się na tyle kompetentni, aby projektować np. system dla szpitala lub apteki to powinniśmy konsultować nasze obserwacje z lekarzem lub farmaceutą. Ponieważ często projekt wykonywany jest na zamówienie konkretnej firmy powinniśmy żądać określenia bardzo precyzyjnego zakresu wymagań, jakie wg zamawiającego musi aplikacja spełniać. Ograniczy to w przyszłości liczbę konsultacji, zmian i uzupełnień projektu oraz przyśpieszy i ułatwi ocenę przez stronę odbierającą projekt. Etap ten kończy się przygotowaniem wykazu danych koniecznych do zapisu w systemie.

 

Krok drugi w projektowaniu bazy danych

Następnie należy utworzyć i nazwać obiekty, które będą występowały w systemie. Obiekty te powinny być możliwe do opisania przy pomocy tabel, w których będą klucze główne, jednoznacznie identyfikujące poszczególne wystąpienia. W procesie tym należy pamiętać o zasadach normalizacji. Unikać nadmiarowości informacji tak, aby w systemie nie dochodziło do anomalii związanych z aktualizacją, modyfikacją czy usuwaniem danych. Najlepszym rozwiązaniem jest projektowane tabel w trzeciej postaci normalnej o kluczach jednoelementowych. Tworząc obiekty powinniśmy podzielić je na dwa rodzaje: obiekty opisujące rzeczy oraz obiekty odpowiedzialne za przechowywanie informacji o czynnościach.

 

Krok trzeci w projektowaniu bazy danych

 Należy ustanowić związki pomiędzy obiektami. Pamiętać należy o tym, aby w projekcie unikać związku typu wiele do wielu. Projektować należy związki jeden do jednego, wiele do jednego oraz jeden do wielu. W przypadku zaobserwowania pomiędzy obiektami A i Z związku wiele do wielu należy wprowadzić dodatkowy obiekt S pomiędzy A i Z tak, aby pomiędzy obiektami A i S występował związek jeden do wielu, a pomiędzy obiektami S i Z związek wiele do jednego. 

 

Krok czwarty w projektowaniu bazy danych

 Powinniśmy przygotowany model wraz z związkami skonsultować ze specjalistą branży, której dotyczy oraz zleceniodawcą. Po naniesieniu ewentualnych korekt i poprawek przystępujemy do kolejnego etapu.

 

Krok piąty w projektowaniu bazy danych

Następny etap to utworzenie przy pomocy wybranego Systemu Zarządzania Baz Danych fizycznej struktury danych. Powinniśmy tak zaprojektować strukturę, aby długości oraz typ pól były odpowiednie dla danych w nich przechowywanych. Ważne jest, aby o ile zachodzi taka potrzeba również konsultować to merytorycznie np., aby zaprojektować pole przechowujące NIP podatnika należy wiedzieć ile liczy on cyfr, podobnie z kontami bankowymi, długością miejsca potrzebną na zapis nazwy miejscowości itp. Często w takich przypadkach postępujemy intuicyjnie, ale możemy popełnić błędy lub nie przewidzieć ewentualnych możliwości zmian w przyszłości (przykład to chociażby zmiana sposobu numeracji kont bankowych, problemy z denominacją, czy choćby ostatnio ze zmianą tysiąclecia).

 

Krok szósty w projektowaniu bazy danych

W kolejnym etapie, pracując w systemie SZBD do przygotowanych struktur wprowadzamy dane, oraz tworzymy związki. W ten sposób mamy utworzony grunt do pisania aplikacji przy pomocy narzędzi SZBD. Etap ten kończy projektowanie modelu opisującego rzeczywistość i przeniesienie jej w strukturę zapisu w postaci relacyjnych baz danych.
 

Dobrze, dobrze, tylko jak to zrobić? Przejdż do kolejnej strony i sprawdź...

 

| Co to jest Baza Danych? |
| Projektowanie bazy danych |
| Obiekty bazy danych MS Access